450x207.m.skugga


Wibax är ett högteknologiskt specialistföretag med marknadens effektivaste logistiksystem för leverans av specialprodukter och baskemikalier till industrin. Vi är en problemlösare som utvecklar egna nya produkter och applikationer i nära samarbete med kunden. Resultatet är energisnålare processer med högre utbyten och lägre totalkostnad för kunderna

Det är bra för miljön - och God Kemi.

Senaste nytt från Wibax

Fair Transport ska motverka osund konkurrens

Sveriges Åkeriföretag lanserar nu kampanjen "Fair Transport" för att bryta den negativa spiral som finns inom åkeribranschen när det gäller osund konkurrens, dumpade priser och en överetablerad marknad. Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter och ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Under tisdagen besökte de WIBAX Logistics, som erbjuder Fair Transport. -Just nu besöker vi en rad orter i norra Sverige för att berätta mer om hur företag, myndigheter och enskilda kan vara med och bidra till mer av Fair Transport på våra vägar, säger Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag som är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. För WIBAX Logistics är Fair Transport en naturlig del av verksamheten. Företaget jobbar bland annat för att chaufförerna ska köra trafiksäkert och bränslesnålt, man har nya däck och alkolås på fordonen och håller koll på att chaufförerna följer kör- och vilotider. Här kan du läsa mer om Fair Transport>>

Nivåövervakning

Webservice

Nyheter

2014-08-13
Fair Transport ska motverka osund konkurrens
Sveriges Åkeriföretag lanserar nu kampanjen...
2014-06-26
WIBAX investerar i Malmö
WIBAX har investerat i en terminal verksamhet i...
2014-06-13
WIBAX och GE Water i samarbete
GE Water har valt WIBAX som samarbetspartner för...