450x207.m.skugga


Wibax är ett högteknologiskt specialistföretag med marknadens effektivaste logistiksystem för leverans av specialprodukter och baskemikalier till industrin. Vi är en problemlösare som utvecklar egna nya produkter och applikationer i nära samarbete med kunden. Resultatet är energisnålare processer med högre utbyten och lägre totalkostnad för kunderna

Det är bra för miljön - och God Kemi.

Senaste nytt från Wibax

Artikel i Svenskt Näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT - Valutslaget rör om i den kommunalpolitiska grytan i Piteå. Näringsidkare ser försiktigt positivt på den förändrade maktordningen på lokal nivå, men det finns en uttalad osäkerhet och oro inför vad som väntar i stort. Läs hela artikeln här>>

Nivåövervakning

Webservice

Nyheter

2014-10-21
Artikel i Svenskt Näringsliv
FÖRETAGSKLIMAT - Valutslaget rör om i den...
2014-08-13
Fair Transport ska motverka osund konkurrens
Sveriges Åkeriföretag lanserar nu kampanjen...
2014-06-26
WIBAX investerar i Malmö
WIBAX har investerat i en terminal verksamhet i...